Oferujemy pomoc przy codziennych obowiązkach oraz pomoc medyczną.

          Pomagamy przy wszelkich trudnościach życia codziennego osobom,
które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się, osobom starszym oraz 
w trudnych zdarzeniach losowych.
  Zadzwoń, a znajdziemy osobę do pomocy!
tel.: +48 881 228 480
Wizyta lekarska:  250 zł
Wizyta pielęgniarki
Podane ceny mają charakter informacyjny i zależą od powtarzalności usługi, stanu pacjenta, stopnia zaawansowania danej usługi.
 • Edukacja pacjenta i rodziny: 200 zł
 • Wlew kroplowy dożylny (z założeniem wenflonu): od 200 zł
 • Iniekcja dożylna: od 100 zł
 • Iniekcja domięśniowa: od 80 zł
 • Iniekcja podskórna: od 70 zł
 • Specjalistyczna pielęgnacja odleżyn: od 80 zł
 • Pielęgnacja stomii: od 120 zł
 • Wykonanie lewatywy (cena obejmuje cały zestaw): 170 zł
 • Stawianie baniek: od 110 zł
 • Wymiana cewnika: 130 - 170 zł
 • Pomiar ciśnienia: 15 zł
Usługi opiekuńcze od 20 zł / 1 godz. (min. 4 godziny w ciągłości):
 • toaleta podopiecznego,
 • profilaktyka p/odleżynowa,
 • przygotowanie, podanie posiłków,
 • karmienie podopiecznego,
 • nadzór nad przyjmowaniem leków,
 • towarzyszenie podopiecznemu na wizytach m in. w przychodni, na spacerach.